ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ1
 • HeadContact-CTTDO
 • นโยบาย อสส. 2567
 • No Gift Policy CTTDO
 • Banner ITA
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567
  • นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567
  • 6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  เมนูอื่นๆ

  01 ดาวน์โหลดรูปผู้บริหารและตรากรม
  02 ระบบจองห้องพัก
  03 รวมบอร์ดนิทรรศการ
  04 เอกสารเผยแพร่
  05 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
  06 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
  07 Social Media
  08 การ์ตูนสหกรณ์
  09 แนวปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์
  10 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
  11 แผนยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
  12 คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
  13 หนังสือศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
  14 โครงการ ศพก. (882)
  15 ข้อมูลด้านวิทยากร
  16 ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ฯ
  17 DCC
  18 จดหมายข่าว "สารสหกรณ์"
  19 องค์กรคุณธรรม
  20 ใบลา-แบบคำขอ
  21 วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
  22 การเขียนข่าว
  23 การจัดการองค์ความรู้ KM
  DPIS

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  FB CTTDO
  YT CTTDO
  TikTok CTTDO
  Manual
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

  Copyright All Reseve 2022 Cooperative Technology Transfer and Development Office

  Picture Icons & Symbols จากเว็บไซต์ Pixabay.com, Freepik.com, Flation.com, Canva.com

  BACK TO TOP