ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ1
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • งานเฉลิมพระเกียรติร.10
 • HeadContact-CTTDO
 • หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ
 • No Gift Policy CTTDO
 • นโยบาย อสส. 2567
 • Banner ITA
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567
  • นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567
  • 6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  เมนูอื่นๆ

  16 ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ฯ
  พระราชดำรัสร.9การสหกรณ์
  Coop RoyalProject
  ส่งเสริมสหกรณ์โครงการพระราชดำริ
  05 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
  06 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
  03 รวมบอร์ดนิทรรศการ
  04 เอกสารเผยแพร่
  01 ดาวน์โหลดรูปผู้บริหารและตรากรม
  08 การ์ตูนสหกรณ์
  10 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
  IDP
  DPIS
  18 จดหมายข่าว "สารสหกรณ์"
  21 วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
  09 แนวปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์
  11 แผนยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
  12 คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
  13 หนังสือศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
  23 การจัดการองค์ความรู้ KM
  14 โครงการ ศพก. (882)
  15 ข้อมูลด้านวิทยากร
  19 องค์กรคุณธรรม
  17 DCC
  02 ระบบจองห้องพัก
  07 Social Media
  20 ใบลา-แบบคำขอ
  22 การเขียนข่าว
  CO-OP CLICK

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  FB CTTDO
  YT CTTDO
  TikTok CTTDO
  Manual
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

  Copyright All Reseve 2022 Cooperative Technology Transfer and Development Office

  Picture Icons & Symbols จากเว็บไซต์ Pixabay.com, Freepik.com, Flation.com, Canva.com

  BACK TO TOP